پروتز (102)

ایمپلنت (94)

ترمیمی (92)

پاتولوژی (84)

اندو (70)

ارتودنسی (51)

جراحی فک و صورت (50)

رادیولوژی (46)

دندانپزشکی عمومی (37)

مواد دندانی (34)

ساختار دندان (21)

بوتاکس و فیلر (17)

اطفال (16)

بی حسی و بیهوشی (14)

بهداشت عمومی دندان (13)

دندان اورژانسی (11)

تشخیص (10)

عکاسی در دندانپزشکی (9)

دیکشنری تخصصی دندانپزشکی (8)

آسیب شناسی دندان (8)

بیماری های دهان (6)

مجموعه کتاب های Mosby (6)

لیزر در دندانپزشکی (5)

تجهیزات دندانپزشکی (2)