ایمپلنت (109)

پروتز (107)

ترمیمی (103)

پاتولوژی (84)

اندو (71)

ارتودنسی (53)

جراحی فک و صورت (52)

رادیولوژی (46)

دندانپزشکی عمومی (36)

مواد دندانی (34)

ساختار دندان (21)

بوتاکس و فیلر (18)

اطفال (17)

بی حسی و بیهوشی (14)

بهداشت عمومی دندان (12)

دندان اورژانسی (11)

عکاسی در دندانپزشکی (10)

تشخیص (9)

آسیب شناسی دندان (8)

دیکشنری تخصصی دندانپزشکی (8)

مجموعه کتاب های Mosby (6)

بیماری های دهان (6)

لیزر در دندانپزشکی (5)

تجهیزات دندانپزشکی (2)