ایمپلنت تک دندان ( روش محافظه کارانه در مدیریت ساکت های ناحیه قدام و خلف)

Our Price

۴۸۵,۰۰۰ تومان

Product Highlights

مترجم :    دکتر محمدرضا طالبی – دکتر فاطمه عباسی پور

 
سال چاپ :2020
تعداد صفحات : 252
Quantity:
موجود