مرور جامع ایمپلنت های دندانی میش 2020

Our Price

۸۸۰,۰۰۰ تومان

Product Highlights

سرگروه مترجمین : دکتر فاطمه عباسی پور –  دکتر احسان هوشیار

گروه ترجمه و تلخیص : دکتر آرمین میرفصیحی – دکتر نگار دانشور – دکتر صادق محمدرضا – دکتر حمید منصوری

باهمکاری دکتر پویا اصلانی
سال چاپ :2021
تعداد صفحات : 736
Quantity:
موجود