ترمیم با کامپوزیت های فلوابل

Our Price

۴۰۰,۰۰۰ تومان ۲۹۰,۰۰۰ تومان

Product Highlights

به همراه DVD های دوره Adhesive dentistry  دکتر کیوان ساعتی

 

مترجم :    دکتر کیوان ساعتی ، دکتر مهتاب صدیقی

سال چاپ :2020
تعداد صفحات :295 ص.
قطع : رحلیجلد سختانتشارات بازیار

Quantity:
موجود