تکنیک هایی برای موفقیت بیشتر ایمپلنت ها در ناحیه زیبایی

Our Price

۵۳۰,۰۰۰ تومان

Product Highlights

تالیف و ویراستار علمی : دکتر اردوان اعتمادی
سرپرست مترجمین : دکتر تینا کریمی مجاوری
ترجمه : دکتر فاطمه صفریان نودهی – دکتر امین لطفی – دکتر امید پایدار – دکتر علی کبودانیان
سال چاپ :2021
تعداد صفحات : 312
ناشر : انتشارات دنت سیزده
Quantity:
موجود