دیدگاه مبتنی بر عدم تحلیل استخوان در ایمپلنت های دندانی

Our Price

۵۹۰,۰۰۰ تومان

Product Highlights

مترجمین : دکتر محمدرضا طالبی – دکتر امیر حسین مجیدی – دکتر فاطمه عباسی پور

سال چاپ : ۲۰۲۱

تعداد صفحات: ۳۰۶

انتشارات بازیار

Quantity:
موجود