پیوند استخوان سینوس

Our Price

۵۴۵,۰۰۰ تومان

Product Highlights

ویراستار علمی : دکتر محمدرضا طالبی اردکانی

مترجم : دکتر آزاده اسماعیل نژاد

تعداد صفحه : 286ص.

سال انتشار : ۲۰۲۱

قطع : رحلی

جلد سخت

انتشارات بازیار

Quantity:
موجود