حرفه ای شدن در عرصه دندانپزشکی

Our Price

۳۸۰,۰۰۰ تومان

Product Highlights

گردآوری: دکتر رضا عمید

بازخوانی : دکتر محمد باقر سلیمانی

نویسندگان همکار : دکتر ماندانا ناصری – دکتر کامیار مقسم – دکتر مرتضی عشاق – دکتر سپهر ترابی – دکتر کوروش صادق پور – دکتر علی مرسلی – دکتر بهنام عباسیان – دکتر رضا ملا – دکتر مهدی کدخدازاده – دکتر مجید کاظم

سال انتشار : ۲۰۲۱

تعداد صفحه : ۱۶۸ ص.

انتشارات بازیار

قطع رحلی

جلد سخت

Quantity:
موجود