تزریق فیلرهای پوستی برای جوانسازی صورت

Our Price

۴۹۰,۰۰۰ تومان

Product Highlights

ویراستار علمی :دکتر علیرضا جهانگیرنیا

مترجمین:

دکتر سروین انتظاری

دکتر سنا باقی زاده

سال چاپ:2022

تعداد صفحات:170

Quantity:
موجود