راهنمای آموزش گام به گام جراحی افزایش طول تاج

Our Price

۴۵۰,۰۰۰ تومان

Product Highlights

-تالیف

دکتر فاضله عطارباشی مقدم

دانشیار گروه پریودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

– با مدیریت محتوایی

دکتر رضا عمید

دانشیار  گروه پریودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تعداد صفحات:131

سال چاپ:2022

Quantity:
موجود