ملاحظات زیبایی دنتوفشیال از ماکرو به میکرو

Our Price

۷۸۰,۰۰۰ تومان ۵۹۰,۰۰۰ تومان

Product Highlights

سرپرست مترجمین : دکتر شاداب صفرزاده خسروشاهی

مترجمین : دکتر الهام سینجلی – ساناز حیدری – محمدجواد حاجی نژاد

تعداد صفحه : 514 ص.

سال انتشار : 2022

قطع : رحلی

جلد سخت

انتشارات بازیار

Quantity:
موجود