لامینیت ونیر : 20 دستور العمل برای طراحی لبخند

Our Price

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان ۸۸۰,۰۰۰ تومان

Product Highlights

ویراستار علمی :دکتر عمار نشاطی

سرپرست مترجمین: دکتر زهرا علوی

مترجمین: دکتر سروین انتظاری – دکتر نیلوفر صالحی – دکتر زهرا راحتی – دکتر محمدحسین امیرزاده ایرانق

سال چاپ:2022

تعداد صفحات: 708

انتشارات بازیار

 

Quantity:
موجود