رویکرد دیجیتال در ایمپلنتولوژی < از طرح درمان تا جراحی هدایت شونده>

Our Price

۵۳۰,۰۰۰ تومان

Product Highlights

سر پرست نویسندگان و ویراستار علمی ؛
دکتر علیرضا پورنصرالله
متخصص پروتزهای دندانی،عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی تبریز

مترجمین ؛
دکتر فاطمه بختیاری
دکتر سیده فائزه معصومی
دکتر فهیمه میرزاعلی
دکتر امیرحسین رفیعی
دستیاران تخصصی پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی تبریز

سال چاپ:2022

تعداد صفحات:210

Quantity:
موجود