روش های ساده برای عکاسی از دندان در عصر رسانه های اجتماعی

Our Price

۵۵۰,۰۰۰ تومان ۴۸۰,۰۰۰ تومان

Product Highlights

مترجمین:

  • دکتر کیوان ساعتی

متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

  • دکتر عطیه فرهی قهی

دستیار متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

  • دکتر زهرا نورعلی زاده

دستیار متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی

سال چاپ:2022

تعداد صفحات:254

Quantity:
موجود