رستوریشن های مستقیم دندان های خلفی

Our Price

۶۱۵,۰۰۰ تومان ۴۵۰,۰۰۰ تومان

Product Highlights

ویراستار علمی ؛

دکتر غزاله دریاکناری 

متخصص ترمیمی و زیبایی

سرپرست مترجمین:

دکتر حانیه صادقی

دکتر شبنم پورحقانی

مترجمین:

دکتر حانیه صادقی

دکتر بهاره علیزاده

دکتر نوشین صالحی

دکتر مهسا خلیلی راد

 

سال چاپ:۲۰۲۲

تعداد صفحات:۲۶۹

Quantity:
موجود